Slávka Vernerová
zpět na program

Slávka Vernerová

Slávka Vernerová patří k nejvýraznějším českým klavíristům. Koncertuje po celém světě – recitál odehrála ve slavném sále curyšské Tonhalle, vystoupila za doprovodu Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, s velkým úspěchem hostovala na slavném londýnském festivalu BBC Proms – pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a za doprovodu BBC Symphony Orchestra. Jako hold svému učiteli prof. Ivanu Moravcovi, který by se v listopadu dožil devadesáti let, pojala Slávka Vernerová program svého recitálu. Zařadila na něj díla, která pod vedením jednoho z nejvýznamnějších českých i světových klavíristů nastudovala. Podle umělcova vyjádření v dokumentu ČT byla klavíristka jeho nejlepší žákyní.

Datum konání

Úterý, 3.11. 2020 od 19.30

Cena

100 - 500

Program

  • Leoš Janáček: Klavírní sonáta 1. X. 1905 „Z ulice“
  • Antonín Dvořák: Humoresky op. 101/1, 3, 5
  • Josef Suk: Jaro op. 22a
  • Robert Schumann: Karneval op. 9

Interpreti

  • Slávka Vernerová - klavír

Večer zahájí Janáčkova jediná klavírní sonáta, pokračuje výběrem z Humoresek, které Antonín Dvořák složil na svém letním sídle na Vysoké, kde trávil své druhé prázdniny coby ředitel newyorské konzervatoře. První polovinu koncertu uzavře impresionismem ovlivněný cyklus Jaro Josefa Suka, Dvořákova žáka. V druhé části recitálu zazní Karneval Roberta Schumanna, jehož jednadvaceti částmi prochází motiv postavený na tónech A, Es, C, H, který ve formě kryptogramu odkazuje k českému městu Aš, kde se narodila tehdejší Schumannova snoubenka Ernestine von Fricken.

 

„Klavírní part zaujme úhozovou vyrovnaností, jemností frázování, muzikalitou a nuancováním detailů. Pomalé věty mají dlouhé kantabilní linie a ty rychlé potřebnou hravost. Klavíristka, která je žačkou Ivana Moravce, tu pokračuje mimořádně čestně v jeho uměleckém odkazu. A podobně jako on nemá ráda marketingovou sebeprezentaci, takže se o ní ví méně než o některých ctižádostivějších osobnostech mezi českými klavíristkami,“ čteme v recenzi serveru Opera Plus z roku 2014, kdy s Pražákovým kvartetem pro francouzské vydavatelství Praga Digitals nahrála tři Mozartovy klavírní koncerty.

 

Traduje se, že jejím vzdáleným pra-pra-prastrýcem byl Bedřich Smetana. Přesto je prvním profesionálním muzikantem v rodině. „Moje máma sice muzicíruje na housle a můj nevlastní otec opravuje a ladí klavíry, takže o nástroje u nás nebyla nikdy nouze, ale aby mě někdo přesvědčoval, že mám cvičit, to tedy ne,“ říká v jednom rozhovoru. „Chodila jsem na hodiny klavíru do hudební školy, protože to patřilo ke vzdělání holčičky, později jsem k tomu přidala hoboj, ale připravovala jsem se, jak se v naší rodině říká, na ‚řádné‘ povolání. Chtěla jsem být lékařkou, jako moje máma, proto jsem šla na gymnázium a mířila na medicínu. Pro muziku jsem se rozhodla vlastně až v osmnácti.“

 

„Šťastná hvězda se pro ni rozsvítila v okamžiku, kdy se stala žákyní profesora Ivana Moravce na pražské AMU na podzim roku 1998,“ čteme v recenzi časopisu Harmonie, publikované po jejím pražskojarním debutu v roce 2004.

 

Když roku 2007 absolvovala, tématem jejího doktorského programu bylo klavírní dílo Leoše Janáčka a všechna jeho hlavní díla pro sólový klavír natočila také na své debutové CD, které vyšlo před deseti lety. „Tato nahrávka má všechny rysy, které bychom měli správně požadovat u každé nové nahrávky obecně známého díla: vyhraněný názor podepřený nejpreciznější možnou přípravou,“ čteme v recenzi. „Provedení je pozoruhodné. Každá část tu má příběh, jasný vrchol, pointu, přesně a logicky volené úhozové rejstříky. Díky této logice slyšíme řadu detailů nově nebo je nově objevíme. K tomu přispívají tempa, která jsou většinou pomalá, někdy krajně a odvážně pomalá. Od svého učitele Ivana Moravce si přinesla vzácný smysl pro kvalitu úhozu. Sází na poctivost a vnitřní obsah.“

 

Tato nahrávka získala jedno z nejprestižnějších ocenění ve Francii CD CHOC, v Čechách byla vyhlášena jako TIP Harmonie a na belgickém rádiu Classic se zařadila mezi TOP 10. U téže společnosti natočila Vernerová další dva kompaktní disky. Jednak v roce 2011 sólový recitál Chopin – Schumann a v roce 2013 tři klavírní koncerty W. A. Mozarta. Deska získala všech pět zlatých hvězd Diapasonu.

 

Česká televize před lety vzdala televizním dokumentem hold Ivanu Moravcovi. V něm Moravec Slávku Vernerovou označil za svou nejlepší žákyni.

 

V jednom z rozhovorů Vernerová výstižně charakterizuje Ivana Moravce. Zajímavé je, že stejná slova vystihují i ji samotnou: „Do všech důsledků promýšlí koncepci skladby jistě, vždyť svůj repertoár studuje již léta. Nevrací se ale k starým provedením a nenechává se ukolébat nějakým ‚takhle už to stačí‘. Jde dál a pracuje na sobě stále tvrdě. V posluchači vzbuzuje dojem, jako by klavír takhle krásně zněl sám od sebe… Uvěřte ale, že vás nástroj také takhle ‚poslechne‘, a zažijete velké zklamání…“