Rozhovor s Janem Bartošem

Říjnové vydání přinese rozhovor s klavíristou Janem Bartošem, jenž bude zástupcem české hudební scény na letošním Firkušného festivalu. Přinášíme vám malou ochutnávku z textu.

Brzy Vás čeká vystoupení na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného. Nemýlím-li se, bude to vaše první angažmá v rámci tohoto festivalu. Jak vznikal program zde? S jakým očekáváním k této akci přistupujete?

Pozvání festivalu si velice cením z několika důvodů. Jde o maximálně koncentrovanou a prestižní přehlídku současného klavírního umění. Vystupovat vedle Kissina, Rany a Hamelina je nejen velkou poctou, ale i zodpovědností. Festival byl navíc založen na počest Rudolfa Firkušného, kterého si nesmírně vážím. Do svého programu jsem proto zařadil i díla, která měl Rudolf Fiskušný ve svém kmenovém repertoáru. Zároveň reflektuji významná výročí, která pro mě mají hluboký význam. V roce 2019 si připomínáme třicet let od sametové revoluce a zároveň čtyřicet let od úmrtí Miloslava Kabeláče – autora, který je s bolestným osudem naší země tak propojen a jehož 8 preludií na recitálu uvedu. V právě začínající sezoně si také připomínáme velká výročí Clary Schumannové a Ludwiga van Beethovena. Fantasie C dur Roberta Schumanna byla inspirována vztahem ke Claře, a zároveň je poctou Beethovenovi, jehož několik děl v této skladbě Schumann cituje. Clara také byla první interpretkou, která živě provedla Beethovenovu Appassionatu. Se svým manželem Robertem významně podporovali Fryderyka Chopina, jehož Barkarolou svůj program uzavírám.