Arnold Schönberg: Šest malých klavírních kusů op. 19