Abonentní vstupné

 • Pokud zakoupíte vstupenky na tyto tři koncerty ve stejné kategorii současně, obdržíte slevu 25 %:
 •      17. listopadu 2019 – Beatrice Rana
 •      19. listopadu 2019 – Marc-André Hamelin
 •      21. listopadu 2019 – Jan Bartoš

 

 • Poskytované slevy se nedají slučovat.

Sleva ZTP a ZTP-P

 • Držitelé průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod): sleva 50 % na všechny koncerty Pražského jara po předložení příslušného dokladu
 • Slevu pro držitele průkazek ZTP je možné uplatnit pouze v pokladně Pražského jara v Rudolfinu nebo emailem na adrese vstupenky@colosseum.eu

Sleva dítě

 • Děti mladší 15-ti let: 20 % sleva na všechny koncerty Pražského jara
 • Slevu je možné uplatnit ve všech prodejních místech a v pokladně Pražského jara v Rudolfinu

Sleva student

 • Držitelé průkazu ISIC, studentského nebo žákovského průkazu: sleva 20 % na všechny koncerty Pražského jara kromě 1. a 2. kategorie v Obecním domě a Rudolfinu
 • Slevu je možné uplatnit ve všech prodejních místech a v pokladně Pražského jara v Rudolfinu

Sleva senior

 • Senioři (65 let a více): sleva 20 % na všechny koncerty Pražského jara kromě 1. a 2. kategorie v Obecním domě a Rudolfinu
 • Slevu je možné uplatnit ve všech prodejních místech a v pokladně Pražského jara v Rudolfinu

Hromadné objednávky

Hromadné objednávky lze zasílat e-mailem na vstupenky@colosseum.eu nejpozději 3 týdny před datem konání koncertu. Písemné objednávky jsou závazné. Úhrada vstupenek je uskutečněna bankovním převodem na základě zálohové faktury se splatností 14 dní. Po vystavení zálohové faktury již nelze měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek a termín koncertu. Při neuhrazení zálohové faktury ve stanovené době splatnosti se rezervace vstupenek neprodlužuje a automaticky propadá. Při formě doručení vstupenek poštou je k ceně vstupenek připočítán manipulační poplatek za poštovné a balné.

Objednávky se vyřizují postupně dle data přijetí a do vyčerpání přesně stanoveného kontingentu pro hromadné objednávky. Zálohová faktura na takto rezervované vstupenky bude vystavena obratem se splatností 14 dní. Po vystavení zálohové faktury již nelze měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek a termín koncertu. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena ve stanovené době splatnosti, rezervace vstupenek nebude prodloužena a automaticky propadá.

Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada. Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat.

Pražské jaro upozorňuje, že za vstupenky zakoupené mimo oficiální prodejní místa neodpovídá. Jakýkoliv spekulativní prodej vstupenek třetím osobám či organizacím je v rozporu s obchodními podmínkami a je zakázán.