Pozdrav Firkušného rodiny

Navzdory válkám, politickým převratům a pandemiím zůstává hudba poslem, který nám přináší uzdravení, naději a nezlomnou víru v dobro a krásu. S velkou radostí a uznáním blahopřejeme festivalu Pražské jaro k dalšímu, již osmému ročníku Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. V roce 1990, u příležitosti udělení čestného doktorátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Rudolf Firkušný prohlásil: „Když hraji Beethovenovy pozdní sonáty, vstupuji společně se svými posluchači do mystického světa… Vše, co je pomíjivé, ustoupí; vše, co je trvalé, co je podstatou našeho bytí, se náhle vyjeví a začne pronikat do naší mysli; naplní naše vědomí novým poznáním, naše duše vede novým směrem.“ Na této duchovní cestě přejeme všem festivalovým posluchačům plnohodnotné zážitky.

Rodina Rudolfa Firkušného